Golfläger

Golfläger under skolloven! Avgiftsfritt!

Oxie Golfklubb anordnar golfläger i samarbete med Hylliekrokens Golfcenter i Malmö.
Avgiftsfria golfläger för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
 
Lägren genomförs enligt följande:

Läger för 2022 är ännu ej bestämt.

Mer info:

Anmälan till respektive läger görs till anders@hylliekrokensgolf.se eller klicka direkt på länken nedan
Kurser och läger på Oxie och Hylliekroken

I varje grupp kan 14 barn och unga med funktionsnedsättning i åldern 7-25 år delta.
Dag 1 blir en introduktion till lägret med lära känna varandra-aktiviteter och en presentation av golf. Gruppindelning för fortsättningsgrupper som till stor del kommer att vara på Oxie GK.
Dag 2 kommer barnen och ungdomarna att få träna putt och pitch.
Dag 3-4 är det fortsättning/fördjupning med långa slag som står på schemat samt att lära sig golfbanan och golfregler.
Dag 4 och 5 är det fortsättning/fördjupning med tävling och annat kul.
Varje dag serveras lunch.
Lägret leds av professionell golftränare, för att lägret ska genomföras med hög kvalitet och att allt är tryggt och säkert för deltagarna.

Corona information

Vi följer Svenska golfförbundets och folkhälsomyndighetens rekommendationer vid genomförandet av våra läger. Vi håller avstånd, tvättar händerna och rengör ytor. Se mer: https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/

”Golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet i rådande läge men det är också allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället.”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/