Tillgänglig golf

Projekt Tillgänglig Golf skall skapa målgruppsanpassade metoder eller pedagogiska material som berör golf för personer med intellektuella funktionsvariationer i samarbete med föreningen Grunden SÖSK, föreningen Allt om Autism, Valdemarsro gymnasiesärskola, Skånes Golfförbund Handigolfsektionen, Furuboda idrottsförening, Föreningen Idrott för handikappade i Malmö, Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne samt Svenska Golfförbundet Handigolfgruppen.

Oxie Golfklubb är en tillgänglig golfklubb i Malmö som arbetar för att göra golf tillgänglig för personer med funktionsvariationer.
Projektet genomförs med stöd från Arvsfonden.

INSIKT


 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKTIONER


 

 

 

RÅMATERIAL