Parkinson/Stroke Golf

Oxie GK har genomfört Projekt Re:Action ett golf projekt för personer med stroke och Parkinson
Syftet med Re:Action-projektet var att utveckla, tillgängliggöra och sprida ett nytt självinstruerande metodmaterial om golf för kvinnor och män i olika åldrar som har drabbats av stroke eller har Parkinson.

Målet var att stärka deltagarna motoriskt och deras balans- och koordineringsförmåga.
Det ska även främja social gemenskap och god hälsa.

Projektet har projektet fortsatt med träningar och spel i samverkan med Stroke Länsföreningen samt Parkinson Länsförening.

För mer information se facebook nedan.  

INSTRUKTION


 

INSPIRATION


 

ANALYS


 

METOD