Step By Step

Projektet ”Step By Step” – grit-träning för barn och unga med funktionsnedsättning.

Projektets syfte är att stärka barn och unga med funktionsnedsättning vad gäller dels motivation, grit/uthållighet och lärande, dels social gemenskap och god hälsa.
Projektets målgrupp är årligen cirka 130 barn och unga med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar i åldern 6-18 år, och genomförs under tre år.