Idrottslyftet

Idrottslyftsprojektet


Oxie GK genomför ett integrerande projekt i samverkan med särskolegymnasium och grundskola.
Projektet erbjuder ungdomar med och utan invandrarbakgrund samt med och utan funktionsnedsättning en integrerande, anpassad
och bra golfträning.